Savunpoiston tarpeellisuus

Pelastuslain mukaan kiinteistön omistaja ja haltija ovat ensisijaisessa vastuussa savunpoistolaitteiston toimintakunnosta ja asianmukaisesta huollosta sekä tarkastamisesta. Asetusten ja ohjeistusten lisäksi myös vakuutusyhtiöt vaativat suojeluohjeissaan savunpoistojärjestelmille säännöllisiä koestuksia. Savunpoistojärjestelmät on koestettava vähintään kerran vuodessa. Rakennusinsinööriliitto RIL ry:n mukaan yhdellä koestuskerralla on koestettava vähintään 20 % järjestelmästä ja tarkastaa silmämääräisesti lisäksi kerran vuosittain. Tarkastajan tulee olla savunpoistojärjestelmille koulutettu henkilö.

Savunpoiston tarkoitus on:

 • Poistaa palokaasut ja lämmin ilma palotilasta.
 • Helpottaa poistumisteiden löytymistä ja turvata henkilöiden poistumista.
 • Rajoittaa palon leviäminen.
 • Rajoittaa vahinkoja estämällä noen ja palokaasujen leviäminen.
 • Helpottaa palokunnan toimintaa parantamalla näkyväisyyttä ja alentamalla lämpötilaa sekä korvausilmaa järjestämällä raitista ilmaa tilalle.
 • Vähentää ja rajoittaa palokaasujen aiheuttamia jälkivahinkoja. 

Savunpoiston laitteet, huolto, kunnossapito ja tarkastukset perustuvat seuraaviin asetuksiin ja määräyksiin:

 • Maankäyttö ja rakennusasetus 66 §
 • Pelastuslaki 22 § ja Pelastuslaki 468 / 2003
 • Pelastustoimen laitelaki 10 / 2007
 • Suomen rakentamismääräyskokoelma osa A4, 2000
 • Vakuutusyhtiöiden suojeluohje
 • RIL 232-2012, Rakennusten paloturvallisuus / savunpoiston suunnittelu, laitteiston asennus ja ylläpito

Savunpoisto toimialana on kapea sektori mutta tärkeä osa kiinteistöjen paloturvallisuutta.